Nyhetsbrev

1. Allmänt

Välkommen till Pelle Vävares Nyhetsbrev för PV Home AB med org. nr 559158–2480 hädanefter ”Nyhetsbrevs-klubben”.

Genom att anmäla dig och bli medlem går du med på att bli bunden av dessa allmänna villkor för Nyhetsbrevs-klubben, hädanefter de ”Allmänna Villkoren”. PV Home AB ska tillhandahålla de tjänster och fördelar för medlemmar som beskrivs i dessa Allmänna Villkor.Vänligen notera att medlemskap är frivilligt och inte ett krav för att köpa våra produkter varken i fysiska butiker eller på vår hemsida pellevavare.se/Hemsidan”. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2. Krav på medlemsskap

  • Medlemskapet är personligt och kommer registreras på din mailadress när du anmäler dig på Hemsidan eller i samband med ett köp.
  • För att bli medlem måste du vara minst 18 år gammal. Genom att lämna in din ansökan om medlemskap bekräftar du att du är minst 18 år gammal.

3. Medlemskapets tjänster och fördelar

Som medlem i Nyhetsbrevs-klubben, kommer du tillhandahållas följande tjänster:

Nyhetsbrev

När du blir medlem i Nyhetsbrevs-klubben, kommer vi att skicka dig nyhetsbrev innehållandes personliga erbjudanden så som rabatter samt information om evenemang eller andra aktiviteter. Nyhetsbrevet utformas personligen för dig genom behandling av personuppgifter, bland annat baserat på dina tidigare köp och din aktivitet på Hemsidan (se Avsnitt 5). 

4. Avanmälan från utskick

Om du inte längre vill ha marknadsföring från oss kan du alltid klicka på avanmälningslänken som finns i mailutskicken. Du kan självklart också kontakta oss på info@pellevavare.se.  

5. Behandling av personuppgifter

Vår behandling av dina personuppgifter som medlem av Nyhetsbrevs-klubben för att tillhandahålla tjänsterna inkluderade i Nyhetsbrevs-klubben och andra relevanta ändamål beskrivs i vår Integritetspolicy https://pellevavare.se/integritetspolicy/.

6. Uppsägning

Ditt medlemskap i Nyhetsbrevs-klubben gäller tillsvidare. Du kan lämna Nyhetsbrevs-klubben närsomhelst genom att kontakta oss på info@pellevavare.se.

PV Home AB förbehåller sig rätten att avsluta ditt medlemskap i Nyhetsbrevs-klubben närsomhelst om vi misstänker att medlemskapet missbrukas eller ifall du överträder dessa Allmänna Villkor. 

7. Ändringar i de allmänna villkoren

PV Home AB förbehåller sig rätten att ändra de Allmänna Villkoren. Vi kommer att informera dig om uppdateringar i förväg och du kan säga upp medlemskapet om du inte accepterar ändringarna.

8. Ansvarsbegränsning

PV Home AB ansvarar inte för systemfel eller felaktigheter i Nyhetsbrevs-klubben eller följder därav. PV Home AB är inte ansvariga för förlust eller skadestånd hänförligt till avvikelse från, uppskov med eller avbrytande av Nyhetsbrevs-klubben förutom ansvar som inte kan avsägas enligt lag.

9. Tillämplig lag och jurisdiktion

De Allmänna Villkoren ska styras av svensk lag, utan tillämpning av dess regler om lagval. Om du är medborgare i ett annat land än Sverige kan de Allmänna Villkoren vara föremål för tvingande lagstiftning och regler för konsumentskydd in din hemvist som kan ge ytterligare rättigheter. Alla tvister, meningsskiljaktigheter eller anspråk hänförliga till de Allmänna Villkoren eller ditt medlemskap ska avgöras av svenska domstol såvida annat inte följer av tvingande lagstiftning i ditt hemvistland.

Om du har klagomål och inte är nöjd med PV Home AB:s hantering av ditt ärende kan du alltid lämna in ett klagomål till den europeiska onlineplattformen för tvistlösning för att hitta en lösning. Plattformen tillhandahålls av EU-kommissionen för att göra shopping på nätet säkrare och rättvisare genom tillgång till kvalitativa tvistlösningsverktyg.

Du kan hitta plattformen här 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

10. Frågor och kontaktinformation

Om du har frågor om Nyhetsbrevs-klubben vänligen kontakta oss på:

Besöksadress: Eldsundsviken Byggnad 64, Strängnäs

Huvudkontor telefonnummer: 063-10 40 40

Kundservice telefonnummer: 063-10 40 40
Mail: info [at] pellevavare.se

PV Home AB
Version 1.0
Senast uppdaterad 2022-09-20